Dublin Core Metadata Eleman Setinin Türkçe Tanımı (Taslak)

(Önerilerilerinizi asuman@srdc.metu.edu.tr adresine bildirirseniz makbule geçer.)

Prepared with the help of METU Librarian Ms. Fulya Kucukkavasoglu.

1. Title (Eser Adı)

Label: TITLE = ESER ADI

Bir kaynağa YARATICISI veya YAYIMCISI tarafından verilen isim.

2. Author or Creator (Yazar veya Yaratıcı)

Label: CREATOR = YARATICI

Bir kaynağın entellektüel içeriğini yaratmaktan sorumlu olan kişi veya kuruluş. Örnek olarak, yazılı dökümanlar söz konusu olduğunda yazarlar, görsel kaynaklar söz konusu olduğunda artistler yada fotoğrafçılar.

3. Subject and Keywords (Konu başlığı ve anahtar kelimeler)

Label: SUBJECT = KONU BAŞLIĞI

Kaynağın konu başlığı. Tipik olarak konu başlığı, anahtar kelimeler veya cümleler ile konu başlığını veya kaynağın içeriğini anlatır.

4. Description (Tanımlama)

Label: DESCRIPTION = TANIMLAMA

Kaynağın içeriğini anlatan tanımlama. Doküman tipi nesneler için özet, görsel kaynaklar için içerik tanımını kapsar.

5. Publisher (Yayımcı)

Label: PUBLISHER = YAYIMCI

Bir kaynağı yayımlamaktan sorumlu olan varlık, örneğin yayınevi veya üniversitenin bir bölümü.

6. Other Contributor (Diğer katkıda bulunan)

Label: CONTRIBUTOR = KATKIDA BULUNAN

Bir kaynağa önemli ölçüde entellektüel katkıda bulunmuş, ama yaptığı katkılar YARATICI elemanına göre ikincil kalan ve YARATICI elemanda yer almayan kişi veya kuruluş (örneğin editör).

7. Date (Tarih)

Label: DATE = TARİH

Kaynağın güncel haliyle yayımlandığı tarih. Önerilen uygulama SSSS-AA-GG şeklinde 8 hane kullanmaktır ki açıklama http://www.w3.org.TR.NOTE-datetime adresinde verilmiştir (ISO 8601). Bu formatta 1994-11-05 tarih elemanı 5 Kasım 1994’e karşılık gelmektedir. Farklı tarih formları kullanmak mümkündür ama bunların açık bir şekilde tanımlanması gerekir.

8. Resource Type (Kaynak Tipi)

Label: TYPE = TİP

Kaynağın kategorisini belirler, örneğin, ev sayfası, roman, şiir, teknik rapor, sözlük gibi. Birlikte çalışabilirliği sağlamak için TİP’in halen geliştirilmekte olan bir listeden seçilerek kullanılması gerekmektedir (http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/types.html adresinde bu elemanın kullanımı hakkındaki son görüşler yer almaktadır).

9. Format (Format)

Label: FORMAT = FORMAT

Kaynağın gösterilebilmesi yada işler hale getirilebilmesi için gereken yazılımı yada muhtemelen donanımı tanımlayan, kaynağa ait veri formatı. Birlikte çalışabilirliği sağlamak için FORMAT’ın halen geliştirilmekte olan bir listeden seçilerek kullanılması gerekmektedir.

10. Resource Identifier (Kaynak Tanımlayıcı)

Label: IDENTIFIER = BELIRLEYICI

Kaynağı tek olarak belirleyebilmekte kullanılan dizi veya sayı. Örne?in, bir bilgisayar ağı üzerindeki kaynaklar için URLler veya URNler, kitaplar için ISBN.

11. Source (Kaynak)

Label: SOURCE = KAYNAK

Uygulanabilir durumlarda, kaynağın çıkarıldığı veya türetildiği çalışmayı tek olarak tanımlayabilen dizi veya sayı. Örneğin, bir romanın PDF versiyonunun KAYNAK elemanı bu romanın ISBN numarası olabilir.

12. Language (Dil)

Label: LANGUAGE = DİL

Kaynağın entellektüel kapsamının dili (veya dilleri). Uygulanabilir durumlarda bu alanın değerinin RFC 1766 ile aynı olması gerekir (http://ds.internic.net/rfc/rfc1766.txt).

13. Relation

Label: RELATION = GÖNDERME

Bu kaynağın diğer kaynaklarla ilişkisi. Bu elemanın amacı, diğer kaynaklarla ilişkisi olan ama tek başına bulunan kaynaklar arasındaki ilişkiyi ifade edebilmektir. Örneğin bir kitabın bölümleri gibi. Bu elemanın tanımlanması halen devam etmektedir, diğer bir deyişle kullanıcılar bu elemanın şimdilik deneysel aşamada bulunduğunu bilmelidir.

14. Coverage (Kapsam)

Label: COVERAGE = KAPSAM

Bir kaynağın uzaysal ve zamana ait özellikleri. Bu elemanın tanımlanması halen devam etmektedir, diğer bir deyişle kullanıcılar bu elemanın şimdilik deneysel amamada bulunduğunu bilmelidir.

15. Rights Management ( Hak Yönetimi)

Label: RIGHTS = HAK

Telif hakkı ilanına veya hak yönetimi ifadesine veya kaynağa erişimin kurallarını tanımlayan bilgiye bir bağlantı. Bu elemanın tanımlanması halen devam etmektedir, diğer bir deyişle kullanıcılar bu elemanın şimdilik deneysel aşamada bulunduğunu bilmelidir.